Yönlendirimiş Dalgalar ile UT Muayene

Tahribatsız değerlendirme alanındaki en son yöntemlerden biri olan Yönelndirilmiş Dalga testi (GWT) sunuyoruz. Bu test ayrıca Yönlendiirilmiş Ultrasonik Test (GWUT) ya da Uzun Mesafeli Ultrasonik Test (LRUT) olarakda bilinir.

Yöntem, sınırları rehberliğinde uzatılmış yapı boyunca yayılan mekanik stres dalgaları kullanır. Onlarca metre boruyu incelemek için tek bir uzak konumdan düşük frekanslı güdümlü ultrasonik dalgalar kullanır. Bu, dalgaların az enerji kaybıyla uzun mesafe seyahatine izin verir.

Borunun uzunluğu boyunca sistemin dalga gönderme özelliği, yol geçişleri gibi incelemesi zor alanların uzak ve kolay ulaşılabilir bir yerden incelenebileceği anlamına gelir. Genellikle boru kullanılmakta iken de inceleme gerçekleştirilebilir. Ana uygulama, harici veya dahili aşınmanın yanı sıra, eksenel ve çevresel çatlamayı tespit etmek için borunun boyunun süratle taranması içindir. Rafineri ve platformlardaki yalıtımlı borular, zemin üzerinde veya gömülü akım hatları ve deniz boru hattı yükselticiler ve kesonları gibi erişimi zor boru hatları ve boru sistemlerinde kullanılabilir‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.

Boru hatlarının Yönlendirilmiş Dalga Testinde dönüştürücü dizininin geri ve ileri yönlerinde yayılan eksenel simetrik dalga üretmek için boru boyunca düşük frekanslı yerleştirilmiştir. Ekipman dönüştürücülerin sinyallerin saptanması ve uyarılması için kullanıldığı titreşim eko ​​yapısında çalışır.

Borunun lokal sertliğinde kesit veya değişiklik olduğunda bir eko oluşturulur. Ekoların geliş süresi ve belirli bir frekansta dalga modunun tahmini hızına bağlı olarak  dönüştürücü dizisinin konumuna ilişkin bir özellik olarak mesafe doğru hesaplanabilir. GWT belli bir mesafeden yansıma kesit değişimini (CSC) tahmin ederken zayıflamayı düzeltmek için mesafe genlik eğrileri (DAC) sistemini kullanır ve genlik düşer. DAC genellikle kaynak ekosu gibi bilinen sinyal genliği eko serisi için kalibre edilir.