X-RAY Crawler

Kaynak dikişlerinin testinde otomatik x-ray sistemleri olarak boru üzerinde hareket eden X-ray Crawler veya Gamma-ray Crawler kullanır.

Crawlerlar borunun tam ortasında radyasyon kaynağının konumlandırılmasını sağlar ve panoramik olarak kaynağı radyasyona maruz bırakır. Bu şekilde,bir pozlamada X-Ray filmi üzerinde kaynağın görüntüsü oluşur.

X-ray tüpleri ile üretilen panoramik radyografi, kaynak kusur katalog yardımı ile kolayca yorumlanabilir.

Çift cidarlı kaynak dikişlerinin muayenesinde radyografik muayenesi için alternatif bir yöntemdir.

Bu durumda boru cidarının panoramik çekimi mümkün değildir ve muayene bölümlerde yapılmalıdır.

X-ışını filmi denetlenecek boru bölümünün dış yüzeyi üzerine yerleştirilir ve X-ışını kaynağı boru cidarı karşı tarafına yerleştirilir. Bu şekilde, kaynak dikişlerine çift cidardan radyografi uygulanır.

X-ışını kaynağına en yakın olan cidar odak dışındadır ama o zaman bile görüntüdeki gölgesi  radyografinin yorumlanmasını daha zor hale getirebilir.

Bu yöntemin verimliliği otomatik muayene sistemine göre daha düşüktür. Ayrıca bu yöntem, hem çalışmaları yürüten hem de sonuçları yorumlayan personelin yüksek yeterlilik düzeyinde olmasını gerektirir.

Yarı otomatik ve yıllık ölçümlerden alınan sonuçların (Ultrasonik, girdap akımları, penetrant, manyetik parçacık) okunması ve yorumlanması biraz daha zordur ve bu nedenle daha deneyimli bir operatör gereklidir.