Sıvı Penetrant Muayenesi (DPI)

Penetrant (girinim) muayenesi – Kılcal hareketin özelliklerine veya sıvının yüzey ıslanma özelliklerine bağlı küçük bir açıklıkla sınırlandırıldığından yükselen veya tırmanan bir sıvı olayına bağlıdır. Penetrant muayenesi nispeten düzgün, gözeneksiz yüzeyler üzerindeki yüzeye açık olan süreksizlikleri bulmak için kullanılır. Penetrant muayenesinde bulunabilecek hata türleri: çatlaklar ve gözeneklilik vb.

Sıvı penetrant muayenesi gerçekleştirmek için izlenen temel prosedür aşağıdakilerden oluşur:

İki temel Penetrant türü mevcuttur: Floresan veya Görünür. Her bir yöntem içerisinde, su ile yıkanabilen, sonradan emülsiyonlaşabilen-lipofilik, çözücüyle temizlenen ve sonradan emülsiyonlaşabilen-aşırı hidrofilik yöntemlerini içeren birçok yöntem bulunur. Tür ve penetrant yöntemi 1 ila 4 arasındaki duyarlılık düzeyine bağlı olarak seçilir ve şantiye koşulları ve diğer değişkenlere bağlıdır.

Penetrant muayenesinin gerektirdiği altı temel adım mevcuttur.

  1. Ön-Temizleme: Parçalar pislik, makine yağı, pas, pulsu madde, yağ veya makine yağından arınmış olmalıdır.
  2. Penetrant Malzemenin Uygulanması: Penetrant malzeme fırçalama, püskürtme, batırma / daldırma veya malzeme üzerine akma yoluyla uygulanabilir.
  3. Bekleme Süresi / Penetrant Giderme: Çözeltinin, penetrantın mevcut olan her kusuru kapamasını sağlamak için yüzey üzerinde “beklemesinin” sağlanması gerekir. Bekleme süreleri panatrant türü, sıcaklık ve malzeme türleri ve bitim işlemlerine göre değişir. Giderme tekniği kullanılan penetrantın türüne, yani Çözücüyle Temizlenebilen, Suyla Yıkanabilen veya Sonradan Emülsiyonlaşabilen türde olmasına bağlıdır.
  4. Geliştirici Uygulanması
  5. Muayene / Değerlendirme: Neredeyse her durumda, enspektör penetrant indikasyonlarını belirtilen kabul / ret kriterlerine karşı değerlendirir ve indikasyonun kaynağını belirlemeye çalışır.
  6. Son Temizlik: Son aşama tüm penetrant işleme malzemelerini bileşenden temizlemektir.

Penetrant muayenesinin temel avantajları: