Manyetik Parçacık Muayenesi (MPI)

Ferromanyetik malzemede yüzey / yüzeye yakın hataları bulmak için kullanılan Manyetik Parçacık Muayenesi (MPI) saha ve fabrika uygulamaları için kullanılan çok amaçlı bir muayene yöntemidir. Manyetik parçacık muayenesi,bir mıknatıs veya özel mıknatıslama ekipmanı kullanılarak bir ferromanyetik numunenin mıknatıslanmasıyla çalışır. Eğer numunenin süreksizliği varsa,numuneden geçen manyetik alan kesilir ve sızıntı alanı meydana gelir. Bir boya pigmenti ile kaplı ince haddelenmiş demir parçacıklar numuneye uygulanır. Bunlar sızıntı alanlarına çekilir ve doğrudan süreksizlik üzerinden bir indikasyon oluşturmak üzere toplanır. Söz konusu indikasyon uygun aydınlatma koşulları altında görsel olarak tespit edilir.

Manyetik parçacık muayenesini gerçekleştirmek için izlenen temel prosedür aşağıdakilerden oluşur:

  1. Bileşenin ön-temizlemesi
  2. Manyetik alanın tanıtılması
  3. Manyetik ortamın uygulanması
  4. Manyetik parçacık indikasyonlarının yorumlanması

Parçacıkların hem güçlü hem de zayıf sızıntı alanlarına geçiş için engelsiz bir yola sahip olması gerekir. Bu yüzden, söz konusu bileşenin muayene sürecine başlamadan önce temiz ve kuru olması gerekir. Yağ, makine yağı veya pulsu maddenin varlığı muayeneyi etkileyebilir.
Manyetik alanın tanıtılması, bir kalıcı mıknatısın kullanılması, elektrik akımının numuneden geçmesi veya bir elektrik akımının parça etrafındaki bir tel bobinden veya parça yakınında çalışan bir merkezi iletkenden geçmesi dahil birçok şekilde gerçekleştirilebilir. Numune içerisinde iki tür manyetik alan oluşturulabilir. Bunlar parçanın uzun eksenine paralel çalışan bir boyuna manyetik alan veya çevre etrafında dairesel çalışan bir dairesel manyetik alandır. Boyuna manyetik alanlar bir manyetik bobin veya bir manyetik parçacık boyunduruğu olarak adlandırılan bir kalıcı mıknatıs kullanılarak üretilir. Dairesel manyetik alanlar akımı parçadan geçirerek veya parçayı bir güçlü dairesel manyetik alana yerleştirerek üretilir.

Manyetik parçacık muayenesi yaş veya kuru manyetik ortamı kullanabilir. Kuru yöntem daha portatifken yaş yöntem, sıvı taşıyıcı manyetik parçacıklara ilave bir hareketlilik sağladığı için genellikle daha hassastır.

Manyetik alanın uygulanmasından sonra oluşturulan indikasyonlar alanında uzman bir enspektör tarafından yorumlanmalıdır. Bu bireyin ilgili ve ilgisiz indikasyonlar arasında ayrım yapmasını gerektirir.

Aşağıdakiler manyetik parçacık muayenesinin avantajlarıdır: