Kaçak Manyetik Akı Testi ( MFL)

Kaçak Manyetik Akı (MFL) Demir malzemelerden yapılan tüplerin incelenmesi için kullanılan bir tekniktir. Küçük çaplı oyuklar beklenmekte ise bu teknik normal olarak hızlı bir tarama tekniği olarak uygulanacaktır. Boyutlandırma yeteneklerindeki sınırlamalar nedeni ile MFL tekniği genellikle tek başına bir teknik olarak kullanılmaz ve diğer tekniklerle doğrulama yapılması tavsiye edilir. Kaçak manyetik akı kontrolünün bir avantajı aynı zamanda airfin soğuk tüplerde kullanılabilir olmasıdır.

Kaçak manyetik akı çukurlar ve oyulma gibi keskin tip kusurlara duyarlıdır. İç ve dış çukurlar tespit edilebilir. Prop yapılandırmasına bağlı olarak MFL iç ve dış kusurları ayırt edebilir ve kademeli cidar kaybını algılayabilir. ID / OD ayrımı için prop ikinci bobin ile donatılmış olmalıdır ve kademeli kusurları tespit etmek için ve yarı etkili sensör gereklidir.

Bu teknikte prop boru cidarında manyetik bir akım alanı oluşturmak için kullanılan daimi mıknatıslar içerir. Kusurlar manyetik alanın yolunu etkiler ve tüp cidar dışına sızıntı akımına neden olur. Bu sızıntı alan bobinler ve propdaki yarı etkili sensörler tarafından yakalanır. Kaçak alanın boyutları probun çekme hızı ve şekli, boyutu ve kusurların konumu ile belirlenir. Sızıntı alanının boyutunu ve dolayısıyla borunun durumunu temsil eden sinyaller bir bilgisayar ekranında sunulmaktadır.

MFL tekniği aşağıdaki avantajları ve dezavantajları içerir:

Tüm tüp muayeneleri için tek muayene tekniği uygun değildir ve MFL  istisna değildir. Tüp muayene gereksinimleriniz için en iyi yöntemi değerlendirmek için yardımcı olmak amacıyla görüş veya sorularınızı bekleriz.