Isıl İşlem Hizmetleri

ENKON müşterilerine 2 temel ısıl işlem hizmeti vermektedir.

1-Ön Isıtma

2-Kaynak Sonrası Isıl İşlem

Isıl işlem, bir malzemenin fiziksel ve zaman zaman kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Isıl işlem, bir malzemenin sertleştirilmesi ya da yumuşatılması gibi istenilen bir sonuç elde etmek için, normal olarak aşırı sıcaklıklarda ısıtma veya soğutma kullanımını kapsamaktadır.

Isıl işlem teknikleri tavlama, sertleştirme,çökelme güçlendirmesi, temperleme ve su vermeyi içerir. Isıl işlem terimi sadece ısıtma ve soğutma özelliklerinin bilinçli olarak belirli bir amaç için değiştirildiği süreçler için geçerli olsa da ısıtma ve soğutma genellikle sıcak kaynak gibi diğer üretim süreçlerinde de tesadüfen ortaya çıkabilir.

1-Ön Isıtma

AWS Standart Kaynak Şartları ve tanımlarında tanımlandığı gibi ön ısıtma “ön ısıya ulaşmak ve sıcaklığı korumak için baz metal veya alt tabakaya uygulanan ısıdır.”

Ön ısıtma gaz brülörleri ile fırın içinde ısıtma, oksijen-gaz alevleri, elektrikli battaniye, indüksiyon ısıtma ile gerçekleştirilebilir. İyi sonuçlar için, ısının ortak bir alan çevresinde uniform olması gereklidir. Yoğun ve düzgün olmayan ısıtma soğutma geciktirici olarak az kullanıma sahiptir ve ana malzemenin yüksek kalıntı gerilmeleri, bozulma veya istenmeyen metalürjik değişikliklere neden olduğunda zararlı olabilir.

Ön ısıtma belirtildiğinde tüm kaynak birleşiminde istenen minimum sıcaklıkta malzeme kalınlığı boyunca eşit ısıtılmalıdır. Malzeme kalınlığı boyunca homojen bir sıcaklık elde etmek için, ısıtma kaynağını malzeme yüzeyinin bir yanına uygulamak ve karşı tarafta ise malzemenin sıcaklığını ölçmek istenen bir durumdur. Isıtma ve sıcaklık ölçümü aynı yüzeyde yapıldığında enspektör malzeme yüzeyinden daha fazlasının ısıtılmış olduğundan emin olmalıdır. Tüm malzeme kalınlığının homojen bir sıcaklıkta ısıtılmış olmasını sağlamak önemlidir‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.

2-Kaynak Sonrası Isıl İşlem

Farklı malzemeler için kaynak sonrası ısı işlemlerin farklı tipleri bir dizi farklı nedenlerden dolayı kullanılır.

  1. a) Kaynak sonrası ısıl işlem genelde gerilimin giderilmesi için kullanılır. Gerilim gidermenin amacı kaynak işlemi ile ilgili mevcut olabilecek herhangi bir dahili artık gerilimi kaldırmaktır. Kaynak sonrası gerilim giderilmesi sonradan bozulmayı önlemek ya da gerilim korozyon riskini ortadan kaldırmak için gevrek kırılma riskini azaltmaktır.
  2. b) Bazı alaşımlı çelikler için, bir ısıl tavlama işlemi,uygun bir metalurjik bir yapı elde etmek için gerekli olabilir. Bu işlem genel olarak kaynak soğuduktan sonra gerçekleştirilir ancak bazı koşullar altında, çatlamayı önlemek için soğutulmadan önce bu işlemi yerine getirmek gerekli olabilir.
  1. c) Elektro-cüruf kaynak işlemi ile elde edilenler gibi çelikteki aşırı kalın kaynak yapıları kaynak sonrası normalleştirme gerektirebilir. Bu işlem iri taneli yapıyı rafine eder, kaynak sonrası gerilimleri giderir ve ısıdan etkilenen bölgede herhangi bir sert bölgeyi ortadan kaldırır.
  2. d) Isıl işlemli alüminyum alaşımlar gibi sertleşmiş alaşımlara bazen kendi orijinal özelliklerini yeniden kazanmak için kaynak sonrası ısıl işlem yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda kaynak sonrası tam bir çözüm ısıl işlem ve yapay yaşlandırma işlemi özelliklerin daha iyi olmasını sağlayacak olmasına rağmen sadece yaşlandırma işlemi kullanılır.