Holiday Testi

Holiday testi küçük delikler ve boşluklar gibi kabul edilemez süreksizlikleri tespit etmek için koruyucu kaplamalar uygulanan tahribatsız bir test yöntemidir. Test akım devresini tamamlamak için akım olup olmadığını görmek için bir elektrik devresinin kontrol edilmesini içerir. Bu test kolaylıkla görünmeyen film kaplama süreksizliklerini  bulmak için kullanılır.

Test genellikle tehlikeli servis ortamlarında yeterli kaplama korumasını sürdürmenin önemi nedeni ile tank yapılarının içinde, kimyasal depolama kazanlarında ve yeraltı yapılar üzerinde yapılır.

Holiday testleri süreklilik testi olarak da bilinir.

Holiday testi elektrik yüküne karşı direnmek için yeterli bir kaplama olmayan alanlarda deliklerin elektrik devresi oluşumu ile tespit edildiği beton üzerinde kauçuk yalıtım kaplaması gibi kaplama üzerinde gerçekleştirilen tahribatsız bir testtir. Bir elektrik akımı tespit edilirse  test alanı, delikler ve boşluklar gibi süreksizliklerin varlığını gösteren iletken olarak adlandırılır. Bu test, genel olarak boru ve yapıların iletken olmayan kaplamalar ile kaplandığı off-shore sanayisinde kullanılır‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎.

Holiday detektörü bir metal yüzeyin anti-korozif kaplamasında boşluk ya da boşluğun konumunu belirlemek için kullanılan elektrikli bir cihazdır. Holiday tespiti için çeşitli teknikler ve cihazlar vardır. Seçilen yol boyunca alçak gerilim ya da yüksek gerilim uygulayarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda kaplama kalınlığına bağlı olarak, düşük gerilim ya da yüksek gerilim holiday detektörleri kullanılarak beton alt-tabakalara uygulanan kaplamaların  süreksizlikleri test edilebilir.

Kaplama sistemi kalınlığı en az 500 mikron (20 mil) olduğunda, düşük voltajlı bir holiday testi kullanılır. Kaplama sistemi daha kalın olduğu zaman yüksek gerilim holiday testi kullanılır. Yüksek gerilim holiday testi kaplamaya zarar vermemek veya operatörün yaralanmasına neden olmamak için özel bakım gerektirir.

ENKON uzmanları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Holiday test yöntemi konusunda eğitilmiştir.