Hidrojen Aşındırma Kontrolü

Endüstriyel tesislerde hidrojen varlığı potansiyel zararlı bir kaynaktır. Yüksek hidrojen basıncı, (30 bardan daha yüksek) ve yüksek sıcaklık (300 ° C den daha yüksek) malzemenin özelliklerini negatif etkileyebilir. Bu tür bir hasar genelde tesis ve rafinerilerde gerçekleşir.

Sıcak Hidrojen Aşındırması (HHA) çelikte reaksiyona giren ve böylece metan (CH4) oluşturan karbürlerin yol açtığı bozunma  şeklidir.  Endüstriyel tesislerde HHA hasar olasılığı kısmi hidrojen basıncı ve çalışma sıcaklığına bağlıdır. En kötü durumda, HHA gerçek bir kırılma durumundan önce sızıntıya yol açabilir ancak ana malzemede hasar olduğunda sonuçlar felaket olabilir.

HHA’yı yeterli bir şekilde belirlemek ve izlemek için ENKON özel bir prosedür ve yaklaşım geliştirmiştir.

ENKON tarafından geliştirilen metodoloji; Uçuş Kırınım Süresi (TOFD), Otomatik Geri Saçılma ve Hız Oranı Ölçümleri gibi gelişmiş teknikler kullanan gelişmiş sinyal işleme ve sonuç görüntüleme işlemlerini birleştirir.

Bir tesiste olası sıcak Hidrojen Aşındırması oluşumunu belirlemek için en kritik alanlarda yani; en yüksek sıcaklık ve / veya en yüksek kısmi hidrojen basıncında Corroscan kullanan geri saçılma tekniği ile doğru bir denetim planı gereklidir. HHA ve küçük yayılımı ayırt etmek ve herhangi bir aşınmayı doğrulamak için hız oranı tekniği ile ek ölçümler yapılır.

Sahadaki yaklaşım tam TOFD ile tüm kaynakların taranması (erişilebilir ise) ve manuel veya otomatik Darbe Yankı şeklindedir.

Avantajları: 

 Uygulama Aralığı